BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT 

CHIỀU TP.HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI

Đặt vé tàu nhanh qua tongdaidatve.vn Gọi: (08) 0592 6228.

Dịch vụ giao vé tận nơi nhanh gọn, không phải đi lại , xếp hàng chờ đợi.

TÊN - TÀU KM SE2 SE4 SE6 SE8 TN2 TN4
Hành -Trình            33:02  30:00         37:00        33:03       41:00 42:10
Sài - Gòn Đi             Đến 19:00 23:00 15:45 6:25 10:05 14:00
Biên - Hòa  29 19:39               19:42   16:24         16:27 7:04        7:07 10:48         10:51 14:50         14:53
Long - Khánh 77         11:57               12:00 15:54               15:57
Bình - Thuận  175     19:04         19:07 9:42         9:45 14:14         14:17 18:07         18:10
Tháp - Chàm 318     21:20         21:26 11:55        11:57 16:42         16:45 20:47         20:55
Nha - Trang 411 2:31        2:36 5:33         5:38 23:49        23:54 13:23        13:28 18:24        18:36 0:22        0:34
Tuy - Hòa 528       15:24         15:27 21:37        21:40  
Diêu - Trì 630 6:17         6:29 9:14         9:26 4:08         4:20 17:13         17:25 23:32        23:47  
Bồng - Sơn 709         1:15        1:18  
Quảng - Ngãi 798 9:13         9:16 12:02         12:04 7:19         7:22 20:31        20:34 3:21        3:24 7:41        7:44
Núi - Thành 836         4:12         4:15 8:34         8:37
Tam - Kỳ 861 10:21        10:24   8:34        8:37   4:46        4:49 9:07        9:10
Trà - Kiệu 901         5:32        5:48  
Đà - Nẵng 935 11:51        12:06 14:30         14:42 10:18        10:34 23:12         23:27 6:38        6:58 11:33        11:55
Lăng - Cô 971     11:58        12:04   8:44        9:18  
Huế 1038 14:43        14:48 17:06        17:11 13:21        13:26 2:07        2:12 10:38        10:48 15:30        15:35
Đông - Hà 1104 15:59        16:02   14:40        14:43 3:26        3:28 12:06        12:09 17:14        17:46
Đồng - Hới 1204 17:44         18:56 19:56        20:08 17:02        17:14 5:21        5:33 14:06        14:21 19:38        19:53
Đồng - Lê 1290     18:43        18:46   16:15        16:18  
Hương - Phố 1339     20:48        20:50   17:27        17:30  
Yên - Trung 1386     21:42        21:44   18:43        18:46  
Vinh 1407 21:37         21:42 23:41        23:46 22:08        22:13 9:26        9:31 19:12        19:24 0:38        0:52
Chợ - Sy 1447     22:55        22:58   20:10        20:13  
Thanh - Hóa 1551 0:16        0:19   0:58        1:01 11:56        11:59 22:49        22:52 4:16        4:19
Bỉm - Sơn 1585         23:30        23:33 4:58        5:01
Ninh - Bình 1611     2:25         2:28 13:07        13:10 0:11        0:14 5:34        5:37
Nam - Định 1639 2:15        2:18   3:00        3:03 13:41        13:44 1:03        1:06 6:08        6:11
Phủ - Lý 1670     3:37        3:40 14:18        14:21 1:44        1:47 6:45        6:48
Hà - Nội 1726 4:02 5:00 4:45 15:28 3:05 8:12