Home

Giới thiệu Thai Airways

thai airline

Lịch sử thành lập

THAI Airways là Hãng Hàng không Quốc gia của Vương quốc Thái Lan. Hoạt động trên các đường bay nội địa, trong khu vực và quốc tế tỏa ra từ căn cứ nhà tại Bangkok đến các nơi trọng điểm trên khắp thế giới và ở Thái Lan.

Development & Advancement of THAI

Celebrating and commemorating all the important milestones of our accomplishments.

Hội đồng quản trị

Esteemed individuals overseeing and managing returns for THAI as a publicly traded company.

Biểu đồ tổ chức

Để có được một hình dung tốt hơn về cấu trúc phân cấp của Công ty THÁI, xem sơ đồ tổ chức của chúng tôi ở đây.

Đội bay

THAI operates and leases out a modern fleet of 89 aircrafts, most of them wide-bodied models.

Địa chỉ liên hệ

Vui lòng gửi bất kỳ yêu cầu bổ sung thông tin hoặc yêu cầu THAI Airways đại diện đây.

Thương hiệu THAI

Từ nền tảng của THAI là Hãng Hàng không quốc gia Thái Lan năm 1960, và trong suốt những năm hình thành, bản sắc thương hiệu của chúng tôi là “dancing man” (tạm gọi là người nhảy múa), được tạo bởi Thái tử Kraisingh Vudhijaya.

 

Nhóm Quản lý điều hành

Gặp gỡ các nhân viên giám đốc hoạt động người quản các phòng ban khác nhau trong THAI Airways International.