Home Giải trí

Tổng đài đặt vé

Tổng Ðài viên
 
Máy Bay: 0933 499 669
  
Tàu Lửa: 0918 567 801
    
Xe Khách:  1900 969 681
  
Tour:  0906 101 015

Bảng quảng cáo

thẻ ngân hàng Standard chartered

Tổng đài taxi ở Hà Nội

DANH BẠ CÁC HÃNG TAXI TẠI HÀ NỘI

 STT TÊN HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Taxi Hà Nội 043 8535353
2 Taxi CP 043 8262626
3 Taxi Sao Sài Gòn 043 8313131 – 8212121
4 Taxi Mai Linh 0438 333 333 - 0438 61 61 61
5 Taxi Mai Linh – (Sân bay) 0438 222 666
6 Taxi Hoàn Kiếm 043 7161616
7 Taxi HANOITOURIST 043 8688888 – 9723946 – 8533403 – 5624614
8 Taxi Ba Sao – Morning 043 2202020 – 5573904 – 8574 574
9 Taxi Vạn Xuân Martiz 043 8222888
10 Taxi Thanh Nga 043 8215215
11 Taxi Sao Việt 043 2626262
12 Taxi 37  043 8373737
13 Taxi 54 043 8545454
14 Taxi Phú Hưng 043 2262626
15 Taxi Hương Lúa 043 8252525 – 8353535
16 Taxi 52 043 8525252
17 Taxi Việt Thanh 043 5636666
18 Taxi Thành Hưng  043 8733733 – 8731313
19 Taxi Triệu Quốc Đạt 043 8337338 – 6644748
20 Taxi Nội Bài 043 8868888
21 Taxi Airport 043 8733333
22 Taxi Thế Kỷ Mới 043 8734734
23 Taxi V20 043 8202020 – 9435108
24 Taxi ABC 043 7191919
25 Taxi 12  043 8212212
26 Taxi 83 043 8838383
27 Taxi Hùng Vương 043 2606060
28 Taxi Cienco 8 043 8555888
29 Taxi City  043 8222222
30 Taxi Thu Hương 043 8363636
31 Taxi Gas 043 9334455
32 Taxi Đông Hà Nội 043 8688902 - 04 868 8901
33 Taxi Gas Petrolimex 043 6282828
34 Taxi Đường sắt 043 8645645
35 Taxi Phú Gia 043 8767676
36 Taxi Tải Giaỉ Phóng 043 6367332
37 Taxi Tải 43 043 9714343
38 Taxi Thành Lợi 043 8551551
39 Taxi Hoàng Hợp 043 7181818
40 Taxi vận tải Nội Bài 043 8865615
41 Taxi Hương Nam 043 8373737 – 8627258 – 8627259
42 Taxi V20 043 8202020
43 Taxi xe máy 043 5626262
44 Taxi Hoàn Thắng 043 5736020
45 Taxi Tây Hồ 043 8454545
46 Taxi Ngân Hà 043 63636363
47 Taxi Trường Tiền 043 5121212
48 Taxi chuyển phát nhanh 043 7222377 – 047236759
49 Taxi Vân Sơn 043 7686990
50 Taxi Tải An Thịnh 043 7530000
51 Taxi Tải Gia Đình 043 9714343
52 Taxi Minh Đức 043 8555555
53 Taxi Mỹ Việt 043 7195983 – 047192004
54 Taxi Mỹ đình 043 8333888
 
loading...