Home Giải trí

Tổng đài đặt vé

Tổng Ðài viên
 
Máy Bay: 0933 499 669
  
Tàu Lửa: 0918 567 801
    
Xe Khách:  1900 969 681
  
Tour:  0906 101 015

Bảng quảng cáo

thẻ ngân hàng Standard chartered

Lịch bay VietJetAir trực tuyến

 

LỊCH BAY TỪ NGÀY 01-11-2013 ĐẾN 31-12-2014


LỊCH BAY TỪ NGÀY 15-10-2013 ĐẾN 31-10-2013

 

LỊCH BAY TỪ NGÀY 20-09-2013 ĐẾN 14-10-2013

Số hiệu chuyến bay Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh Thời gian hạ cánh
QUỐC NỘI
HỒ CHÍ MINH -HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH
VJ8660 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 5:50 7:55
VJ8662 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 7:00 9:05
VJ8664 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 9:00 11:05
VJ8666 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 10:35 12:40
VJ8668 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 16:25 18:30
VJ8670 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 18:30 20:35
VJ8672 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 20:00 22:05
VJ8674 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hà Nội 21:55 0:00
VJ8661 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 6:20 8:25
VJ8663 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 8:30 10:35
VJ8665 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 13:30 15:35
VJ8667 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 14:10 16:15
VJ8669 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 17:00 19:05
VJ8671 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 16:40 18:45
VJ8673 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 19:15 21:20
VJ8675 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Hồ Chí Minh 21:10 23:15
HỒ CHÍ MINH -HẢI PHÒNG- HỒ CHÍ MINH
VJ8650 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hải Phòng 9:40 11:35
VJ8652 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Hải Phòng 16:15 18:10
VJ8651 20-09-2013 14-10-2013 Hải Phòng Hồ Chí Minh 12:10 14:05
VJ8653 20-09-2013 14-10-2013 Hải Phòng Hồ Chí Minh 18:45 20:40
HỒ CHÍ MINH -VINH- HỒ CHÍ MINH
VJ8630 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Vinh 10:45 12:30
VJ8632 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Vinh 17:40 19:25
VJ8631 20-09-2013 14-10-2013 Vinh Hồ Chí Minh 13:05 14:50
VJ8633 20-09-2013 14-10-2013 Vinh Hồ Chí Minh 20:00 21:45
HỒ CHÍ MINH -ĐÀ NẴNG- HỒ CHÍ MINH
VJ8380 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Đà Nẵng 6:00 7:15
VJ8382 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Đà Nẵng 7:20 8:35
VJ8384 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Đà Nẵng 11:10 12:25
VJ8386 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Đà Nẵng 18:25 19:40
VJ8388 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Đà Nẵng 19:40 20:55
VJ8381 20-09-2013 14-10-2013 Đà Nẵng Hồ Chí Minh 7:50 9:05
VJ8383 20-09-2013 14-10-2013 Đà Nẵng Hồ Chí Minh 9:10 10:25
VJ8385 20-09-2013 14-10-2013 Đà Nẵng Hồ Chí Minh 16:40 17:55
VJ8387 20-09-2013 14-10-2013 Đà Nẵng Hồ Chí Minh 20:15 21:30
VJ8389 20-09-2013 14-10-2013 Đà Nẵng Hồ Chí Minh 21:30 22:45
HỒ CHÍ MINH -HUẾ- HỒ CHÍ MINH
VJ8370 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Huế  6:45 8:05
VJ8372 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Huế  19:20 20:40
VJ8371 20-09-2013 14-10-2013 Huế  Hồ Chí Minh 8:40 10:00
VJ8373 20-09-2013 14-10-2013 Huế  Hồ Chí Minh 21:15 22:35
HỒ CHÍ MINH -PHÚ QUỐC- HỒ CHÍ MINH
VJ8311 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Phú Quốc  7:30 8:25
VJ8313 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Phú Quốc  14:40 15:35
VJ8312 20-09-2013 14-10-2013 Phú Quốc  Hồ Chí Minh 9:10 10:05
VJ8314 20-09-2013 14-10-2013 Phú Quốc  Hồ Chí Minh 16:10 17:05
HỒ CHÍ MINH -BUÔN MA THUỘT- HỒ CHÍ MINH
VJ8330 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 17:00 17:55
VJ8331 20-09-2013 14-10-2013 Buôn Ma Thuột Hồ Chí Minh 18:30 19:25
HỒ CHÍ MINH -NHA TRANG- HỒ CHÍ MINH
VJ8858 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh Nha Trang 15:25 16:20
VJ8859 20-09-2013 14-10-2013 Nha Trang Hồ Chí Minh 16:55 17:50
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI 
VJ8881 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Đà Nẵng 7:20 8:35
VJ8883 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Đà Nẵng 14:50 16:05
VJ8880 20-09-2013 14-10-2013 Đà Nẵng Hà Nội 9:10 10:25
VJ8882 20-09-2013 14-10-2013 Đà Nẵng Hà Nội 13:00 14:15
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT - HÀ NỘI 
VJ8861 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Đà Lạt  9:40 11:20
VJ8862 20-09-2013 14-10-2013 Đà Lạt  Hà Nội 11:55 13:35
HÀ NỘI - NHA TRANG - HÀ NỘI 
VJ8851 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội Nha Trang 11:40 13:25
VJ8852 20-09-2013 14-10-2013 Nha Trang Hà Nội 14:00 15:45
QUỐC TẾ 
HÀ NỘI - BANGKOK - HÀ NỘI 
VJ8911 20-09-2013 14-10-2013 Hà Nội BangKok 11:15 12:45
VJ8912 20-09-2013 14-10-2013 BangKok Hà Nội 13:50 15:20
HỒ CHÍ MINH  - BANGKOK - HỒ CHÍ MINH
VJ8901 20-09-2013 14-10-2013 Hồ Chí Minh BangKok 10:50 12:40
VJ8902 20-09-2013 14-10-2013 BangKok Hồ Chí Minh 13:35 15:25