Home Vé máy bay

Tổng đài đặt vé

Tổng Ðài viên
 
Máy Bay: 0933 499 669
  
Tàu Lửa: 0918 567 801
    
Xe Khách:  1900 969 681
  
Tour:  0906 101 015

Bảng quảng cáo

thẻ ngân hàng Standard chartered

Bảng quảng cáo

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Giá vé đi Đông Nam Á

 Loại giá


Hạng

đặt chỗ

Thay đổi

đặt chỗ

Thay đổi

hành trình

Hoàn vé


Thời hạn 

dừng tối thiểu

Thời hạn 

dừng tối đa

Hệ số cộng dặm GLP

Thương gia   linh hoạt

C,D

 

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không 

áp dụng

12 thán

1,25/dặm


Phổ thông

linh hoạt

Y

 

Miễn phí

 

Miễn phí

Miễn phí

Không 

áp dụng

12 tháng

1,00/dặm

Phổ thông

bán linh hoạt

W

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không 

áp dụng

3 tháng

0,75/dặm

Tiết kiệm 
linh hoạt

S,B,

H,L

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé:Miễn phí

 

Sau ngày khởi hành: 

20USD

Được phép,
phí 20USD

Được phép,
phí 20USD

Không 

áp dụng

1 tháng

0,75/dặm

Tiết kiệm

T,N,

R,Q

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé:Miễn phí

 

Sau ngày khởi hành: 

30USD

Được phép,
phí 30USD

Được phép,
phí 30USD

Không 

áp dụng

14 ngày

T:0,75/dặm

 

N,R,Q: Không

cộng dặm

Siêu 

tiết kiệm

E,P

Không 

được phép

Không 

được phép

Không 

được phép

Không 

áp dụng

14 ngày

Không

cộng dặm


Điều kiện giá vé:

 1. Kết hợp giá:
  • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
  • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau. Điều kiện giá chặt nhất sẽ được áp dụng
 2. Gia hạn vé
  • Loại giá siêu tiết kiệm: không được phép
  • Các loại giá khác: được phép gia hạn thành giá 1 năm.
 3. Thay đổi - Phí thay đổi:
  • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
  • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá 1 chiều tương ứng, khách vẫn phải  trả phí hoàn vé.
  • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
  • Nâng hạng: khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có)
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player