Home Vé máy bay

Tổng đài đặt vé

Tổng Ðài viên
 
Máy Bay: 0933 499 669
  
Tàu Lửa: 0918 567 801
    
Xe Khách:  1900 969 681
  
Tour:  0906 101 015

Bảng quảng cáo

thẻ ngân hàng Standard chartered

Bảng quảng cáo

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Giá vé nội địa

Loại giáHạng 

đặt chỗ


Thay đổi 

đặt chỗ

Thay đổi 

hành trình

Hoàn véDừng tối đa


Hệ số cộng
dặm GLP

Thương gia 

linh hoạt

C,D

Miễn phí

 

 

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

12 tháng

1,25/dặm

Phổ thông 

linh hoạt

K

Miễn phí

Trừ giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

 

Thu phí: 300.000 VNĐ

 

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

 

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

12 tháng

1,00/dặm

Tiết kiệm 

linh hoạt

L,M

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

 

 

12 tháng

 

 

 

 

 

 

 

0,75/dặm

 

 

 

Tiết kiệm

O,R,

Q

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

 

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

 12 tháng

 

 

 

 

 

 Không

cộng dặm

 

 

 

 

Siêu

tiết kiệm

E,P

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

12 tháng

Không
cộng dặm


Điều kiện chung:

 1. Kết hợp giá:
  • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
  • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau.
 2. Thay đổi/Hoàn vé:
  • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
  • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá vé của chặng bay đã sử dụng, khách vẫn phải  trả phí hoàn vé.
 3. Phí thay đổi
  • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
  • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.

 4. Nâng hạng:
  • Các hạng O,R,Q,L,M được phép nâng lên hạng K,D,C
  • Hạng K được phép nâng lên hạng D,C trừ giai đoạn Tết nguyên đán chỉ được phép nâng lên hạng C
  • Khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có).
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player