Home Vé máy bay

Tổng đài đặt vé

Tổng Ðài viên
 
Máy Bay: 0933 499 669
  
Tàu Lửa: 0918 567 801
    
Xe Khách:  1900 969 681
  
Tour:  0906 101 015

Bảng quảng cáo

thẻ ngân hàng Standard chartered

Bảng quảng cáo

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Giá vé trực tuyến - VietNam Airlines

function OpenAnchorLink(ctr) { location.href="#anchor" + (ctr - 1); }

Việt Nam

• Khuyến mại Việt Nam - Đông Nam Á • Khuyến mại Hà Nội - Guangzhou/Taipei
• Chương trình "Cất cánh dễ dàng với thẻ nội địa" • Giá từ Việt Nam đi Mỹ
• Giá từ Việt Nam đi châu Âu • Giá từ Việt Nam đi Úc
• Giá từ Việt Nam đi Đông Bắc Á • Giá từ Việt Nam đi Đông Nam Á
• Giá Việt Nam đi Đông Dương • Giá nội địa Việt Nam
 
 

Khuyến mại Việt Nam - Đông Nam Á

Từ Từ>Đến Từ>  Giá khứ hồi Từ>Xuất vé Từ>Ngày bay Từ>Loại giá vé
Hà Nội
 
Bangkok 60 USD 27/04/12-31/12/12 27/04/12-31/12/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 79 USD 27/04/12-31/12/12 27/04/12-31/12/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore 99 USD 27/04/12-31/12/12 27/04/12-31/12/12 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 60 USD 27/04/12-31/12/12 27/04/12-31/12/12 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 19 USD 27/04/12-31/12/12 27/04/12-31/12/12 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 27/04/12-31/12/12 27/04/12-31/12/12 Siêu tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Khuyến mại Hà Nội - Guangzhou/Taipei

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Guangzhou
100 USD 01/05/12-30/06/12
01/05/12-30/06/12 Tiết kiệm
Hà Nội Taipei 400
USD 01/05/12-30/06/12 01/05/12-30/06/12 Tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đâynhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Chương trình "Cất cánh dễ dàng với thẻ nội địa"

Chương trình "Cất cánh dễ dàng với thẻ nội địa" dành riêng cho các khách hàng đặt vé và thanh toán trực tuyến tại website www.vietnamairlines.com trong 3 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật cuối tháng 4 và tháng 5

Từ Đến Giá hai chiều Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Bangkok 50 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12

01/08/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 50 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12

01/08/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 69 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12

01/08/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 9 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12

01/08/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore  89 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/08/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh  Singapore  19 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/08/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Yangon  60 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
05/09/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh  Yangon  60 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
05/09/12-05/12/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Guangzhou 109 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12

22/08/12-29/08/12

Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Guangzhou 159 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
22/08/12-29/08/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Shanghai 159 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
22/08/12-29/08/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Shanghai 159 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
22/08/12-29/08/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Taipei 219 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
17/08/12-30/09/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Taipei 219 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
17/08/12-30/09/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kaohsiung 219 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12

17/08/12-30/09/12

Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 219 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
17/08/12-30/09/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Hong Kong 219 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
05/09/12-25/09/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội
 
Tokyo 329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Osaka 329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội
 
Nagoya 329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Fukuoka 329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
 
Tokyo 329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
 

Osaka

329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 329 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
01/09/12-16/09/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul 319 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
27/05/12-15/07/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Pusan 319 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
27/05/12-15/07/12 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 319 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
27/05/12-15/07/12 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 319 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
27/05/12-15/07/12 Siêu tiết kiệm
Hà Nội London 549 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12

12/09/12-30/09/12

Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh London 549 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
12/09/12-30/09/12 Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Moscow 549 USD

27/04/12-29/04/12

25/05/12-27/05/12
27/06/12-30/07/12 Siêu tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Giá từ Việt Nam đi Mỹ

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Atlanta 5000 USD
01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Atlanta 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Austin
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Austin 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Boston 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Boston
1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Chicago 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Chicago 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Dallas Fort Worth
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Dallas Fort Worth 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Denver 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Denver 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Honolulu 4800
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Honolulu 1050
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Houston 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Houston 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Los Angeles
1170
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt
Hà Nội Los Angeles
950
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt
Hà Nội Miami 5000 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Miami 1150 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Mineapolis 5000 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Mineapolis 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Portland
4800 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Portland 1050
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Philadelphia 5000 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Philadelphia 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội San Francisco
1170
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt
Hà Nội San Francisco 950 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt
Hà Nội Seattle 4800
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Seattle 1050
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội St Louis
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội St Louis
1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Washington D.C
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
Hà Nội Washington D.C 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh
Atlanta 5000 USD
01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Atlanta 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Austin
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Austin 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Boston 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Boston
1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Chicago 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Chicago 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Denver 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Denver 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Honolulu 4800
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Honolulu 1050
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Houston 5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Houston 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Los Angeles
1170
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Los Angeles
950
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Miami 5000 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Miami 1150 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Mineapolis 5000 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Mineapolis 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Portland
4800 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Portland 1050
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Philadelphia 5000 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Philadelphia 1050
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh San Francisco
1170
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh San Francisco 950 USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Seattle 4800
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Seattle 1050
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh St Louis
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh St Louis
1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Washington D.C
5000
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Washington D.C 1150
USD 01/05/12-31/03/13

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Giá từ Việt Nam đi châu Âu

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Amsterdam 3000 USD
01/05/12-31/03/13
Không hạn chế
Thương gia linh hoạt
Hà Nội Amsterdam 850
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Frankfurt 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Frankfurt 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội London 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội London 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Moscow 2600
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Moscow 650
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Paris 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Paris 850
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Prague 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Prague 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Hà Nội Rome 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Rome 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Amsterdam 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Amsterdam 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh London 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh London 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Moscow 2600 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Moscow 650 USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Paris 3000 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Paris 850
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Prague 3000 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Prague 680
USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Rome 3000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Rome 850 USD 01/05/12-31/03/13

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Giá từ Việt Nam đi Úc

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Melbourne
2000 USD 01/05/12-31/03/13
Không hạn chế
Thương gia linh hoạt
Hà Nội Melbourne 600 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Hà Nội Sydney
2000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Sydney 600
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 2000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 600
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Sydney 2000
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Sydney 600
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Giá từ Việt Nam đi Đông Bắc Á

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Beijing 820 USD
01/05/11-31/03/12
Không hạn chế
Thương gia linh hoạt
Hà Nội Beijing 340
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Guangzhou 560
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Guangzhou 210
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm
Hà Nội Hong Kong 750
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Hong Kong 280
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Kaohsiung 750
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Kaohsiung 550
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Chengdu
450
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Phổ thông bán linh hoạt
Hà Nội Chengdu
300
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Busan 950
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Busan 500
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Seoul 950
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Seoul 500
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Shanghai 900
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Shanghai 250
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Taipei 750 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Taipei 470 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm
Hà Nội Fukuoka 1310 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Fukuoka 700
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Nagoya 1310 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Nagoya 700
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Osaka
1310 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Osaka 700
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Tokyo 1310 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Tokyo 700
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Beijing 950 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Beijing 350 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Guangzhou 580
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Guangzhou 260
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Hong Kong 860
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Hong Kong 195
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Kaohsiung 700 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Kaohsiung 450 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Busan 1020 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Busan 450
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Seoul 1020 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Seoul 450
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Shanghai 950
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Shanghai 330
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Taipei 700 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Taipei 450 USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 1310
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 500
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 1310
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 500
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Osaka 1310
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Osaka 500
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 1310
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 500
USD 01/05/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Giá từ Việt Nam đi Đông Nam Á

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Bangkok
320 USD
01/05/12-31/03/13
Không hạn chế
Thương gia linh hoạt
Hà Nội Bangkok 75
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Hà Nội Kuala lumpur
480 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Kuala lumpur 135 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Hà Nội Singapore 480 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Singapore 135 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Hà Nội Yangon 650 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Yangon 300 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 360
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 80 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Kuala lumpur 520 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Kuala lumpur 75
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Singapore 550 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Singapore 75
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 650 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 300 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Manila 310 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đâynhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Giá Việt Nam đi Đông Dương

Từ Đến

Giá

khứ hồi

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Phnom Penh
650 USD 01/05/12-31/03/13
Không hạn chế
Thương gia linh hoạt
Hà Nội Phnom Penh 350 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Siem Reap
650 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Siem Reap 350 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Vientiane 450 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Vientiane 200 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Luang Prabang 450 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Luang Prabang 200 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Phnom Penh 450
USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Phnom Penh 240 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 450 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 240 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 650 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 250 USD 01/05/12-31/03/13 Không hạn chế Tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

Giá nội địa Việt Nam

Giữa

Giá

một chiều

Xuất vé Ngày bay Hạng dịch vụ
Đà Nẵng
Buôn Ma Thuột
1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12
Không hạn chế
Tiết kiệm Linh hoạt
Đà Nẵng Pleiku 1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm Linh hoạt
Đà Nẵng Cần Thơ 650.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Đà Lạt
2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Đà Lạt
1.500.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Đà Nẵng Hải Phòng 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Hải Phòng 650.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Nha Trang 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Nha Trang
1.500.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội
Đà Nẵng
2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Đà Nẵng
800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Huế 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Huế 800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Buôn Ma Thuột
3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Buôn Ma Thuột
1.100.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Đà Lạt
3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Đà Lạt
1.300.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tuy Hòa
3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Tuy Hòa
2.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Điện Biên
1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Đồng Hới
1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Vinh 1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Nha Trang
4.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Nha Trang
2.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Pleiku 3.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Pleiku 1.100.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Quy Nhơn 3.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Quy Nhơn
2.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội TP.Hồ Chí Minh
4.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội TP.Hồ Chí Minh
1.300.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tam Kỳ
2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Tam Kỳ
1.500.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Phổ thông siêu tiết kiệm
Hà Nội Cần Thơ
4.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
Hà Nội Cần Thơ
2.550.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh
Buôn Ma Thuột
1.700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột
850.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Pleiku 1.700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Pleiku 850.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn
2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn
1.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Cà Mau
700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Tuy Hòa
700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng
2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng
800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Huế 2.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Huế 800.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt
1.700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt
850.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng
3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.100.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Vinh
3.400.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Vinh
1.100.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Nha Trang
1.700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Nha Trang
1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Phú Quốc
850.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Tam Kỳ
1.150.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Côn Đảo
700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Đồng Hới
3.200.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đồng Hới
2.000.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Rạch Giá
900.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Rạch Giá Phú Quốc 900.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Cần Thơ
Phú Quốc
900.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt
Cần Thơ
Con Dao
700.000 VNĐ 23/04/12-31/12/12 Không hạn chế Tiết kiệm
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Giá khứ hồi bằng hai lần giá một chiều.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

 • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player