Home Vé xe

Tuyến đường hoạt động - Hoàng Long

Tuyến đường hoạt động của xe khách hoàng long

Hà Nội - Hải Phòng

Địa điểm: Bến xe Lương Yên- Bến xe Tam Bạc
Thời gian: 02h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Hải Phòng

42 chuyến/ ngày
20 phút/ chuyến

Từ 4h50 đến 21h00

Hải Phòng - Hà Nội

42 chuyến/ ngày
20 phút/ chuyến

Từ 4h55 đến 21h05

Hà Nội - Thái Bình

Địa điểm: Bến xe Giáp Bát- Bến xe Thái Bình
Thời gian: 03h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Thái Bình

20 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h30 đến 18h45

Thái Bình - Hà Nội

20 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h30 đến 18h45

Hà Nội - Quảng Ninh

Địa điểm: Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Lương Yên - Bến xe Quảng Ninh
Thời gian: 04h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội (Mỹ Đình) - Quảng Ninh

30 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h00 đến 19h00

Quảng Ninh - Hà Nội (Mỹ Đình)

30 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h00 đến 19h00

Hà Nội (Lương Yên) - Quảng Ninh

30 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h30 đến 18h45

Quảng Ninh - Hà Nội (Lương Yên)

30 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h30 đến 18h45

Hà Nội - Hải Phòng - Cát Bà

Địa điểm: Bến xe Lương Yên - Bến phà Đình Vũ - Bến tàu Cái Viềng
Thời gian: 03h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Cát Bà

04 chuyến/ ngày/p>

5h20 - 7h20 - 11h20 - 13h30

Hải Phòng - Cát Bà

04 chuyến/ ngày

8h00 - 10h00 - 14h - 16h

Hà Nội - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Lương Yên hoặc Bến xe Nước Ngầm - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 36h - 38h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Hồ Chí Minh

10 chuyến/ ngày
2 giờ/ chuyến

Từ 5h00 đến 23h00

HN (BX Nước Ngầm) - Hồ Chí Minh

02 chuyến/ ngày

10h00 - 16h00

Hồ Chí Minh - Hà Nội

10 chuyến/ ngày
2 giờ/ chuyến

Từ 5h00 đến 23h00

Hải Phòng - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Tam Bạc - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 38h - 40h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hải Phòng - Hồ Chí Minh

03 chuyến/ ngày

09h - 18h30 - 19h30

Hồ Chí Minh - Hải Phòng

03 chuyến/ ngày

08h - 18h30 - 19h30

Hải Phòng - Vũng Tàu

Địa điểm: Bến xe Tam Bạc - Bến xe Vũng Tàu
Thời gian: 38h - 40h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hải Phòng - Vũng Tàu

01 chuyến/ ngày

08h00

Vũng Tàu - Hải Phòng

01 chuyến/ ngày

07h00

Quảng Ninh - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Cửa Ông - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 38h - 40h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Quảng Ninh - Hồ Chí Minh

01 chuyến/ ngày

15h00

Hồ Chí Minh - Quảng Ninh

01 chuyến/ ngày

14h00

Thanh Hóa - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Thanh Hóa - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 36h - 38h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Thanh Hóa - Hồ Chí Minh

01 chuyến/ ngày

10h00

Vinh - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Vinh- Bến xe Miền Đông
Thời gian: 33h - 35h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Vinh - Hồ Chí Minh

02 chuyến/ ngày

09h00 - 22h00

Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Hà Tĩnh- Bến xe Miền Đông
Thời gian: 33h - 35h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh

02 chuyến/ ngày

09h00 - 13h00

Lạng Sơn - Cần Thơ

Địa điểm: Bến xe Lạng Sơn - Bến xe Cần Thơ
Thời gian: 42h - 44h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Lạng Sơn - Cần Thơ

01 chuyến/ ngày

18h30

 

Bán vé máy bay tết 2014

banner-ve-may-bay-tet-2014 hang_maybay/banner-ve-may-bay-tet-20-02
hang_maybay/banner-ve-may-bay-tet-20-03 hang_maybay/banner-ve-may-bay-tet-20-04 banner-ve-may-bay-tet-20-05
banner-ve-may-bay-tet-20-06 banner-ve-may-bay-tet-20-07

Tin tức vé máy bay