Home Tin tức Tin tức vé Tàu hỏa Giảm giá cho các tập thể mua vé tàu Địa phương

Tổng đài đặt vé

Tổng Ðài viên
 
Máy Bay: 0933 499 669
  
Tàu Lửa: 0918 567 801
    
Xe Khách:  1900 969 681
  
Tour:  0906 101 015

Bảng quảng cáo

thẻ ngân hàng Standard chartered

 

Giảm giá cho các tập thể mua vé tàu Địa phương

giam gia ve tau

Giảm giá cho các tập thể mua vé tàu Địa phương kể từ ngày 06/06/2012

 

 

 

 

 

1. Hành khách mua vé tập thể đi trên các đoàn tàu SH1/2, SQN1/2, SNT1/2, SN3/4, SN5/6, SPT1/2, PT3/4 được hưởng mức giảm giá như sau:

- Tập thể từ 20 người đến 29 người được giảm 2% giá vé theo loại chỗ đã mua.

- Tập thể từ 30 người đến 39 người được giảm 4% giá vé theo loại chỗ đã mua.

- Tập thể từ 40 người đến 49 người được giảm 8% giá vé theo loại chỗ đã mua.

- Tập thể từ 50 người trở lên được giảm 10% giá vé theo loại chỗ đã mua.

2. 2. Giảm giá vé cho hướng dẫn viên đoàn tàu:

- Giảm 50% giá vé (loại ghế ngồi mềm điều hòa) cho một hướng dẫn viên đối với tập thể mua vé đoàn từ40 người đến 79 người ( không tính hướng dẫn viên).

- Giảm 50% giá vé (loại ghế ngồi mềm điều hòa) cho hai hướng dẫn viên đối với tập thể mua vé đoàn từ80 người trở lên ( không tính hướng dẫn viên).

 

 
loading...