Giảm thuế, phí hàng không – cứu hãng bay Việt

Giảm thuế, phí hàng không – cứu hãng bay Việt

Cơ quan quản lý và chuyên gia hàng không đều đề xuất nên giảm các loại thuế phí hàng không để giảm giá vé máy bay, kích cầu du lịch cũng như giảm gánh nặng cho các hãng bay. Cả cơ quan quản lý và chuyên gia hàng không đều đề xuất nên giảm các loại thuế phí hàng không...

Pin It on Pinterest