0h ngày 22-3: Tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài, người gốc Việt có giấy miễn thị thực

0h ngày 22-3: Tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài, người gốc Việt có giấy miễn thị thực

Thủ tướng quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 22-3-2020. Tất cả trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân cũng tạm dừng nhập cảnh. Từ 0h ngày 22-3, Việt Nam tạm dừng nhập...

Pin It on Pinterest