Taxi Mai Linh Hà Tĩnh: Tổng đài, số điện thoại, giá cước

Taxi Mai Linh Hà Tĩnh: Tổng đài, số điện thoại, giá cước

Hà Tĩnh, tiếng địa phương gọi là Hà Tịnh, là một thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời cũng là tỉnh lỵ của tỉnh. Thành phố Hà Tĩnh hiện đang là đô thị loại II. Hà Tĩnh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh, quê hương của nhiều bậc danh nhân. Cảnh quan...

Pin It on Pinterest