Top 10 lễ hội nhiều màu sắc nhất ở Singapore

Top 10 lễ hội nhiều màu sắc nhất ở Singapore

Tấm thảm văn hóa xã hội phong phú bao gồm nồi nấu chảy Singapore được thể hiện rõ ràng qua số lượng và sự đa dạng của các lễ hội sôi động được tổ chức trong suốt cả năm. Được tạo thành chủ yếu từ các nền văn hóa Trung Quốc, Malay và Ấn Độ, cũng như một lũ người nước...

Pin It on Pinterest