Top 10 lễ hội nhiều màu sắc nhất ở Singapore

Top 10 lễ hội nhiều màu sắc nhất ở Singapore

Top 10 lễ hội nhiều màu sắc nhất ở Singapore. Được tạo thành chủ yếu từ các nền văn hóa Trung Quốc, Malay và Ấn Độ, cũng như một lũ người nước ngoài trong thời gian gần đây, Singapore tự hào có một năng lượng quốc tế với lối sống đa văn hóa đặc sắc.

Pin It on Pinterest