Vietnam Airlines

Vietnam Airlines

Hãng hàng không Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia của nước Việt Nam, là thành phần nòng cốt của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tại thời điểm ngày 01/07/2016, tỷ lệ vốn nhà nước tại Vietnam Airlines là 86,16%, All Nippon Airways nắm giữ 20%

Pin It on Pinterest