Tổng đài VinaPhone – Tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng đài VinaPhone – Tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng đài 18001091 chăm sóc khách hàng duy nhất của VinaPhone từ ngày 20/02/2019 Từ ngày 20/02/2019, các tổng đài chăm sóc khách hàng theo chức năng riêng biệt trước đây (như 9191, 1399) sẽ được VinaPhone tích hợp trong đầu số duy nhất 18001091, giúp khách hàng thuận...

Pin It on Pinterest