Tổng đài ngân hàng Citibank

Tổng đài ngân hàng Citibank

Số điện thoại tổng đài ngân hàng Citibank, hotline chăm sóc khách hàng. Hotline: 842835211111 hoặc số Fax: 842835211510 để được giải đáp chi tiết nhất.

Tổng đài chăm sóc khách hàng Nguyễn Kim

Tổng đài chăm sóc khách hàng Nguyễn Kim

Tổng đài chăm sóc khách hàng Ng.uyễn Kim hướng dẫn bảo hành, mua hàng, đổi hàng. Tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch Ng.uyễn Kim tiếp nhận khiếu nại. Giải đáp mọi thắc mắc. Tìm kiếm sản phẩm. Tra cứu thông tin. Hướng dẫn dịch vụ.

Pin It on Pinterest